Mensen worden betaald om thuis te blijven … en dat is niet de eerste maal in de geschiedenis.

Peter Wuyts

Sep 8, 2021

Naast de stijgende prijzen is er een ander brandend probleem.
+200.000 vacatures staan open en lijken zeer moeilijk ingevuld te geraken.
Bedrijven zitten te smeken om mensen die de jobs komen invullen.
Hierdoor komt er na de huidige supply-chain problemen - aanvoer van materialen in vele sectoren, ook nog een tekort aan handen …
Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat is toch een ‘positief’ probleem ...
Dat betekent dat de economie, ondanks alles, goed draait …

Voor wie het zich nog herinnert, iemand riep ooit, jobs, jobs, jobs als betoog om de begroting op orde te krijgen. En dat is dan vandaag niet anders.
Alle politiekers roepen, de activiteitsgraad moet naar 80% !!!

Een goede vraag is dan waarom de bedrijven dan geen mensen vinden?
Is er een probleem met kennis?
Dat er een uitdaging is met scholing en kennis, daar hebben we ook nog veel in bij te leren …
En het principe van levenslang leren zal alleen nog belangrijker worden met de steeds sneller veranderende technologie.. Dus een job raakt soms gewoon niet ingevuld omdat niemand voldoet aan de ‘eisen’ qua kennis.

Is er een probleem met verloning?

Een werknemer in België verdient bruto zeker niet weinig. Alleen weten we dat België op nummer 1 staat als het gaat om belastingen. Niet alleen de personenbelasting die een werknemer afdraagt maar ook het deel dat de werkgever zelf afdraagt is hoog.
Uiteindelijk krijgt de werknemer ⅓ van van de totale kost op zijn bankrekening.
Dat maakt de loonkost in België tot de hoogste.
In return voor wat we met z'n allen bijdragen aan belastingen moet de overheid bepaalde voorzieningen voorzien en een sociaal vangnet creëren. 
Voor alle duidelijkheid voor we verder gaan, ik ben niet tegen een sociaal vangnet!

Is het verschil de moeite waard?

Toch is de vraag, hoeveel mensen worden er vandaag betaald om thuis te blijven?
Dat ik hiermee enkele mensen op hun tenen trap, daar ben ik me van bewust.
Zijn er mensen die kunnen werken maar er voor kiezen om dat niet te doen, omdat het verschil met het sociale vangnet niet zo groot is ... Want ja, de vraag is inderdaad voor 200-300€ netto meer in de maand, waarom zou ik elke dag in de file gaan staan? 
Waarom zou ik kinderopvang gaan betalen? Waarom zou ik met die stress zitten?
Dus ja, een oprechte vraag; is dat verschil de moeite waard?

Daarnaast zijn er heel wat mensen die wel willen werken maar die door omstandigheden en bepaalde systemen en wetgeving het heel moeilijk hebben om te werken.
Het is al iets makkelijker geworden om iemand aan te nemen of te laten gaan in België. Maar toch tov andere landen is het nog steeds te complex en vraagt het een berg papierwerk.
Dus ja, een bepaalde flexibiliteit is ook heel belangrijk.

Dus laat ons een gedachten experiment doen.

Worden er mensen betaald om thuis te blijven?
Is het verschil in inkomen voor mensen die thuis zijn en in het sociale vangnet zitten, is voor hen het verschil met wat ze krijgen als ze gaan werken, niet te klein?
Zou het verschil vergroten een oplossing zijn?
Dan hebben we 3 mogelijkheden:
Of het vangnet moet wat kleiner.
Of het nettoloon moet wat omhoog, dit door de verlaging van de loonkosten. 
Of het brutoloon moet omhoog.

Of is er een 4de mogelijkheid? Dat we de 3 opties combineren?
Of is het misschien de bedoeling dat een deel van de bevolking thuis zit ...

Nu, dit fenomeen is niet nieuw.

Nog een extra gedachten experiment.
Dat mensen betaald worden om thuis te blijven is niet nieuw.
In de 14de eeuw deed de kerk dan ook iets bijzonder.
Op zondag mag je niet werken, de rustdag van de schepper.
Maar de kerk was ook zeer gul met feestdagen. 
Dagen dat je niet mocht werken.
Want werken, dat bracht geld voor de mensen.
En dat zorgde ervoor dat mensen minder afhankelijk werden van de kerk.
Dat betekende minder macht van de kerk.
De oplossing was dan feestdagen bijmaken voor de heiligen.
Op een bepaald moment konden mensen nog maar 150 dagen werken. 
En dus waren ze meer dan 200 dagen vrij ... 
Dus, misschien mogen we de vraag wel stellen; wil een overheid wel dat veel mensen loskomen van de overheid en soevereine mensen worden?
Wil de overheid dat wel? Want dit is een gevaar voor het gehele systeem en het systeem zal zichzelf steeds proberen te beschermen.

Het is maar een gedachten experiment …

Hoe denk jij er over?

Door :

Peter Wuyts

Sovereign being

Sep 8, 2021

Share:

Share this with your friends: